وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها مثل همیشه آخر

حرفم و حرف آخرم را با بغض می خورم عمری است لبخندهای لاغر خود را در

دل ذخیره می کنم باشد برای روز مبادا اما در صفحه های تقویم روزی به نام

روز مبادا نیست آن روز هرچه باشد روزی شبیه دیروز یا شبیه فردا درست مثل

همین روزهای ماست! شاید امروز نیز روز مبادا باشد ... وقتی تو نیستی نه

هست های ما چونان که بایدند نه باید ها ... هرروز بی تو روز مباداست.......

/ 0 نظر / 3 بازدید