گر تو را یار و گر که بار توام چه توان کرد بی قرار توام گر کشی ور به لطف بنوازی دست بسته در اختیار توام تو به هر شکل خواهیم آنم تاری از موی تابدار توام در سخن های من نموداری آیینه دار روزگار توام آفتم را نمیتوانی دید کشت سرسبز نوبهار توام از تو من شهره ی جهان شده ام بهترین شعر وشاهکار توام زیر پا مفکنم به بیزاری دفتر عشق و یادگار توام وعده دادی ببینمت ای عزیز پای تا سر در انتظار توام

/ 0 نظر / 3 بازدید