میخواهم به همه بگویم که تویی آسمانی ترین ستاره ام ای عشقم تویی خواندنی ترین شعر زندگانیم. سرچشمه ی تمام محبتها و مهربانیها تو هستی میخواهم به همه بگویم که تو را من فقط می ستایم صدای دلنشین تو قلبم را پر از ترانه ی با تو بودن کرده است میخواهم بگویم وقتی که تو ازم دوری ، وقتی که نمیبینمت از خودم دورم. میخواهم بگویم تو تنها شعر، موسیقی و ترانه ی زندگی من هستی باور کن مهـــــــربــانم دوستت دارم با تمام وجــودم...


/ 0 نظر / 13 بازدید