جاده های انتظار را پرسه میزنم این کار من است کار یک منتظر منتظر پایان جاده ی انتظار امید بسته ام به نهایت این جاده تا که شاید ختمی زیبا داشته باشد پایان انتظار من.. انتظار زیباست اگر بدانی در پایانش کسی منتظر دستهای توست اگر ندانی هم زیباتر زیباتر برای امیدی که به پایان این جاده داری خدایا انتظار را دوست دارم پس باز هم پرسه

میزنم تا ابد در جاده های انتظار.

/ 0 نظر / 13 بازدید