من از برق نگاهت می گریزم من از موی سیاهت می گریزم

برای آنکه اشکت را نبینم همین حالا ز آهت می گریزم برای آنکه

نفرینم نگویی ز بغض و ناله هایت می گریزم برای آن که

خورشیدم بمانی من از شکل چو ماهت می گریزم برایم نامه

دادی من چه گویم؟ که از آن نامه هایت می گریزم نوشتی

عشق بازاری ندارد من از طرز نگاهت می گریزم نوشتی خسته

ای از عشق و مستی من از آن شکو ه هایت می گریزم نوشتی

می گریزی از من و دل من اما پا به پایت می گریزم...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید