تمام هستی من

بهشت زیبای زندگیم نمیدونی زیباترین لحظه زندگی غرق شدن تو آغوش توست و شیرین ترین هدیه زندگی لبخند تو... تا همیشه تا آخرین فردای دنیا عاشقت میمونم... تا همیشه عطر تنت رو آرزو میکنم... و تا همیشه قدر تو و لحظه های با تو بودن رو میدونم... تا همیشه عاشق و منتظرت می مونم و تموم وجودم رو فرش راهت میکنم دوستت دارم../ 0 نظر / 15 بازدید