عشق چون معجزه است که به سختی توجیه می شود عشق زمانی است که تو او را ایمن از بادو باران میداری عشق ان هنگامی است که تو او را در اغوش می کشی و زمان را از یاد میبری عشق ان هنگامی است که تو اورا می بینی و بی قرار می گردی به عشق تو من یک ستاره خواهم شد و ان را به تو خواهم بخشید به عشق تو من سراسر اقیانوسها را خواهم پیمود تنها برای در اغوش کشیدنت به عشق تو من باران را به اتش ملحق خواهم نمود به عشق تو من زندگانیم را خواهم بخشید تنها برای بوسیدنت عشق ان هنگامی است که تنها ارزویت این است که او را با خود به دور دستها ببری عشق ان هنگامی است که تو او را می بینی و او در چشمانت ماندگار می شود عشق ان هنگامی است که تو در می یابی که او همه چیز است...


/ 2 نظر / 14 بازدید
پرستو م

وبلاگ خیلی خیلی زیبایی داری [گل][گل][گل]

پرستو م

سلام می خواستم بپرسم چطور باید وبلاگ بسازم هر چی سعی کردم نشد اگر جوابمو بدید ممنون میشم [گل]