من به دستای نگاهت دل خود رو می سپارم هستیم یه قلب پاکه که برات هدیه

میارم واسه ما فرقی نداره که چقدر فاصله داریم هر جای دنیا که باشیم واسه

هم پر در میاریم میدونم با گوش جونت میشنوی ترانه هامو میون این همه فریاد

میشناسی رنگ صدامو دل من قد یه دریا اما واسه تو یه برکه تو برام آب حیاتی

بی تو بودن مثل مرگه توی آسمون رویام تو پری شهر نوری تو عزیزترین ستاره

از یه کهکشون دوری تو برام رنگ خیالی توی بیرحمی دنیا مثل آسمون رویا آبی

قشنگ دریا...

/ 0 نظر / 4 بازدید