علی عزیزم ... به جهان هستی...

به خدایی که می پرستی... به تمام کهکشانها ...به امیدی که تو هستی.., که تورا از جان پرستم... به خدای جسم و روحم به خدای آسمانها... به ستاره های روشن... به کناره های دریا...... ... به تمام آرزوها...

به نگاه پر شکوهت قسم: که تو را از جان و دل می پرستم.


/ 0 نظر / 13 بازدید