تو را دوست دارم

نگاهت را کلامت را اغوشت را . .. تو را دوست دارم به اندازه تمام زیبایی های دنیا.... نه کم است . تو را دوست دارم به اندازه تمام رنگها... بازم کم است.... تو را دوست دارم به اندازه تمام دنیا. ... من تو را در تک تک ذرات وجودم لمس می کنم.... در هر نفس عطرت را حس می کنم. .. با هر ضربان قلبم عاشقانه تو را زندگی می کنم.... دیگر در پس کوچه های خاطرات جستجویم نکن.... مرا نخواهی یافت که من در تو محو شده ام و چه در امیختن زیبای !

/ 0 نظر / 14 بازدید