علی عزیزم

بیا پرواز کنیم کنار هم بیا پر باز کنیم تو بال هم بیا باشیم مال هم بیا باشیم مال هم اگه هم خونه می خوای من اگه دیوونه می خوای من گل عاشق گل عاشق اگه گلخونه می خوای من بیا باشیم مال هم بیا باشیم مال هم کاشکی چشمات مال من بود تو سرت خیال من بود مثل من که آرزومی آرزوت وصال من بود کاشکی دستامونو زنجیر می بستیم ما به هم همه جا داد می زدیم که عاشقیم عاشق هم اگه هم خونه می خوای من اگه دیوونه می خوای من گل عاشق گل عاشق اگه گلخونه می خوای من بیا باشیم مال هم بیا باشیم مال هم

 


20.04.2007

همه زندگیم دوست دارم..

/ 0 نظر / 21 بازدید