انقدر خوشحالم که حس می کنم می توانم کوهی را با عظمت عشق و احساسم بلندکنم! احساسی نادر و کمیاب ....... وباز خوشحالم!!!خوشحال از کسی که همدم و هم نفسی را کنارم گذاشتی که از صمیم قلبم دوستتش دارم این احساس را با بزرگترین گنج جهان عوض نخواهم کرد.....

ممنونتم خدا....


/ 0 نظر / 16 بازدید