دو تا چشمام همه جا دنبال تو میگرده با نبودنت دلم با غصه ها

سر کرده شب و روز در پی تو من همه جا رو گشتم یکی گفت

غصه نخور اون داره بر می گرده زندگی با عشق تو رنگ دیگه

داشت برام رفتی و بدون تو تلخ شده روز و شبام دل من با هیچ

کسی نمی تونست خو بگیره شب و روزمنتظروچشم براهت

مونده نگام کسی مثل تو نشد کسی مثل تو نبود همش از خدا

می خوام که بیایی زوده زود..

/ 0 نظر / 4 بازدید