روحم قربونیت جسمم ارزونیت این دستام مال تو این قلبم مال تو چشم هام قربونیت اشکام ارزونیت اگه کمم برات ارزو هام فدات فدای لحظه هات تنها تو تو بهتیرنی از خورشید قشنگ تر هستی از دوریت می میرم دوست دارم زندگیم...

/ 0 نظر / 14 بازدید