تقدیم به قشنگترین بهونه زندگیم


تقدیم به تو

همیشگی قلبم تو نبودی و من با عشق نا آشنا بودم تو نبودی و در نهان جان دلم جایت خالی بود تو نبودی و باز به تو وفادار بودم تو نبودی و جز تو هیچ کس را به حریم قلبم راه ندادم و تو آمدی . از دوردستها از سرزمین عشق تو مرا با عشق آشنا کردی با تو تا عرش دوست داشتن سفر کردم تو مفهوم عاشق بودن را به من آموختی با تو کامل شدم با تو بزرگ شدم با تو الفبای عشق را آموختم...

دوست دارم تا ابد مهربونم..

/ 0 نظر / 71 بازدید