از اول هم من و تو ما نبودیم من و تو مال یک دنیا نبودیم از اول

هم تومون سر درگمی بود می گفتیم با همیم اما نبودیم

تمومش کن بیا از هم جدا شیم بیا اینقدر تکراری نباشیم تمومش

کن تا همینجا توی لحظه از این تنهایی با هم رها شیم تمومش

کن ته این جاده بسته تهش ماییم که قلبامون شکسته بگو اینجا

کجای قصه ماست نگاه کن اول راهیم و خسته نترس از این که

حرفام دلنشین نیست تموم سهم ما از عشق این نیست ما

عشق اول هم بودیم اما همیشه عشق اول بهترین نیست.....

/ 0 نظر / 3 بازدید