بدان ای عشق من که در آرزوی دیدن چشمانت لحظه های بی تو بودن را با غم جدای و حسرت یک لحظه نگاه بر روی تو که چون شرابی در جام عشق است را به سختی و درد هایی همراه با ذوقی سر شار از وصالت می گذرانم من با تو هستم تا لحظه ای دیدار آن لحظه ای که چشمان زیبایت نگاه بر محبت مرا یاری کند و به امید شنیدن ترانه های عشق از لبان همچون لعلت وخنده های شیرینت را عاشقانه می ستایم وشبی که شمع وجودم بسوزد از عشق بروانه ای رقصان امید و آرزو هایم تو را دوست دارم و می برستم......


/ 0 نظر / 12 بازدید