پرسید به خاطر کی زنده هستی ؟ با اینکه دوست داشتم با تمام

وجودم داد بزنم به خاطر تو ، بهش گفتم به خاطر هیچ کس

پرسید پس به خاطر چی زنده هستی ؟ با اینکه دلم داد می زد

به خاطر دل تو با یک چشم پر از اشک بهش گفتم به خاطر هیچ

چیز . ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی ؟ در حالی که

گریه می کرد گفت : به خاطر کسی که برای هیچ زنده است

 

/ 0 نظر / 3 بازدید