علی عزیزم

 قسم به احساس هنگام گریه عاشقانه 


قسم به سخت ترین لحظه هایم که من غم دوری تو را با تمام دنیا عوض نمی کنم چون نمی دانم چه کرده ای که از عشقت به خود خدا رسیده ام و قسم به روح عاشقم اگر بدانم تا آخر عمر تو را هرگز نخواهم دید باز هم به اشک چشمانم وفادار خواهم ماند..


/ 0 نظر / 13 بازدید