فـــــــــــریاد عشـــــــــق*

تو را می خوانم، تو را تنهای تنها می خواهم. عزیزترینم تو را می خوانم از عشق. فریاد می زنم ای خورشید من دوستت دارم. تو را از ته دل می خوانم و فریاد می زنم از عشق تو. عزیزم به شوق رسیدن، عاشقانه به سوی تو پرواز می کنم. تو را با ترانه ی عشق می خوانم. فریاد از عشق تو می گویم، از شورعشق با تو بودن. من خود را در دریای عشق تو می سپارم. احساس تو قلبم را به تپش وا می دارد. قلب من از عشق تو فریاد می زند دوستت دارم.../ 0 نظر / 12 بازدید