مثلِ خود فرشته ای، اهل زمینی یا که از بهشتی اهل هرجایی خیلی مهربونی اهل کجایی که عاشقترینی مثل خود فرشته ها مهربونی؟ مثلِ خود فرشته ای، مثل پرنده هایی تو سرزمین قصه ام یه پری مهربانی..


/ 0 نظر / 14 بازدید