علی عزیزم

تومثل یک معجزه ی حقیقی تو لحظه های بیم و نا امیدی که در غروب آخرین دقایق از آسمون به داد من رسیدی من آخرین امید این نگاهو به لحظه ی اومدن تو بستم بیا که در نهایت صداقت

به انتظار دیدنت نشستم...

/ 0 نظر / 3 بازدید