بار خدایا من انسانم به آنگونه ای که تو آفریدی . نمی توانم مثل

فرشتگانت پاک و آسمانی باشم . گاهی فریب می خورم و

گاهی فریب میدهم . گاهی ناشکر می شوم و گاهی

خودخواهی وجودم را فرا می گیرد . اما همیشه همیشه

همیشه پشیمان می شوم و به سوی تو باز می گردم چون

آغوش تو همیشه باز است . پروردگارا می دانم که دعا

سرنوشت بد را از ما دور می سازد. پس این بار نیز دست نیاز را

به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می

کنم که هیچ گاه بر سرم منت نمی گذارد . آرزوهایم را به تو می

گویم . به تو که همیشه دوست منی . ومن اقرار میکنم و راز دل

خویش برملا : که خدایا تو را حتی برای جهنمت هم دوست دارم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید