عشق ،

ای آتشین ترانه من تا دم واپسین بهانه من چه شد، ای آشنای بیگانه نزدی سر به آشیانه من نشنیدی مگر ز چاه سکوت بی صدا گریه ی شبانه من هر شب از باغ یادت ای همه سبزه گل کند بوی تو به خانه من شانه ام زیر بار منت توست گرچه ازغم شکست شانه من عشق ،

علی عزیزم

ای عشق جاودانه بمان با غز ل های جاودانه من.

/ 0 نظر / 14 بازدید