بمان با من تا انتهای شب آن جا که زندگی در پشت قاب پنجره ها

خسته می شود بمان با من تا انتهای خواب آن جا که چشم با

هوسی بسته میشود بمان با من تا انتهای عشق آن جا که ما

شویم بر آسوی مرز تن بمان با من تا انتهای شعر عریان شو از

همیشگی واژه های من بمان با من بمان با من بمان با من تا

انتهای اشک بر این کویر گونه ی من بی امان ببار باران شو و ببار

باران شو و ببار باران شو ببار...

/ 0 نظر / 7 بازدید