امروز میخواهم حرفهایی را برای عشقم بنویسم که آرزویش را دارم... امید فردای من با من باش دنیای من فقط با تو معنی دارد تو معنی زندگی منی تنها دلیل بودنم هستی اگر یک لحظه با من نباشی دنیایم ویران میشود دوستت دارم و میخواهم روزهایم را شبهایم را لحظه هایم را با تو سر کنم عزیز دلم امید فردایم مگر نمیدانی من آینده ام را با تو قسمت کرده ام مگر نمیدانی تو شدی وجود من تاروپود من چشمانم را فقط به خاطر تو میخواهم چون دیگر نمیخواهم کسی را ببینم جز تو.قلبم را فقط به خاطر تو میخواهم چون تپش هایش فقط برای توست و بس... کدامین گل خوشبو را در جهان تقدیم تو کنم که وجودت سرچشمه ی تمام زیبایی هاست تو گل خوشبوی زندگی منی امید فردای منی بمان با من تا دنیایم آباد شود تا رویایم رنگ حقیقت به خود بگیرد آرزو دارم روزی را که پیشت باشم و میدانم که آنروز باشکوه ترین روز من خواهد بود ... خدایا به من کمک کن تا زیباترین و صادقانه ترین و عاشقانه ترین نگاه ها را در چشمانش بریزم خدای مهربان به من کمک کن تا یک لحظه از محبوب دلم جدا نباشم....../ 0 نظر / 22 بازدید