از خدا ستاره خواستم...خدا چشماتو به من داد بوی یاس و پونه خواستم...عطر موهاتو به من داد از جدایی گله کردم...دستاتو گذاشت تو دستام یار عاشقونه خواستم...تو رو داد برای فردام طلب بهشت و کردم...هر جا رفتم اونجا بودی هوس بارونو داشتم...تو چشمات گریه نشوندی تو خزون بهار و خواستم...روی گونه هایت گل افتاد گرمی یه عشقو خواستم...تو زدی اسمتو فریاد هر شب امدی به خوابم...نمی خواستم بری از یاد خدا برای هر بهونم ...هدیه ای از تو فرستا../ 0 نظر / 12 بازدید