کسی برای من وتو دلش نسوخت دستامون از هم جدا دستای

سرد کسی برای آخر قصه ما واسه مرگ عشقمون گریه نکرد

اشک عاشق دیدنی نیست همه حرفا گفتنی نیست رفتی اما

عشقت هرگز دیگه از یاد رفتنی نیست اشک عاشق دیدنی

نیست همه حرفا گفتنی نیست رفتی اما عشقت هرگز دیگه از

یاد رفتنی نیست گاهی وقتاست که سکوت ، مثل یه عشق یه

حس دوست داشتنیه گاهی وقتاست که نگاه، بیشتر از هزار تا

حرف گفتنیه کار تو اشک منو شمرد نه دلو پس گرفتن و سپرد

نه کار من همیشه از تو گفتنه دل من محکوم به شکستنه...

/ 0 نظر / 3 بازدید