علی عزیزم

خود را به دریا زدم

هیچ در آن نیافتم به ساحل نشستم اما حیف که بی تو بودم آسمان را نگریستم او هم خاکستری بود پرندگان آواز غم سر می دادند چشمانم را بستم تا دیدگانت را بیابم موج چشمانت مرا برد..


/ 0 نظر / 12 بازدید