یادمه یه آرزو بود٬همیشه موندن با هم واسه زخم دل تنهام٬یادمه تو بودی مرهم ولی اون روزا گذشته٬دیگه نیستی که بدونی کاش می شد بهت می گفتم٬من میخوام پیشم بمونی با یه دنیا اشک و غصه٬نمی خوام بی تو بمونم توی این غروب دلگیر٬شعر رفتن و بخونم ولی اون روزا گذشته٬شاید از یاد تو رفتم کاشکی بودی و می دیدی٬من هنوز عاشقت هستم من صداتو نشنیدم٬نم اشکاتو ندیدم توی آشیون قلبت٬من نموندم و پریدم ولی امروز یاد عشقت منو تنها نمی ذاره لحظه های بی تو بودن٬تو رو یاد من میاره من همونم که چشاتو ٬ پر اشک و گریه کردم حالا راه شهر عشق و ٬ من نرفته بر می گردم بر میگردم تا همیشه٬قدر احساسو بدونم شایدم همیشه باید٬بی تو من تنها بمونم.............

/ 0 نظر / 3 بازدید