تـــنــها بــــهانــه ای تنها بهانه برای ماندنم تمام هستی من ، تو هستی تمام امید من به زندگی تو هستی . تنها بهانه برای نفس کشیدنم تو هستی کاش میدانستی که بی تو نفس کشیدن برایم چقدر سخت است تویی آن ترانه ی من برای سرودن تویی آن بهانه ی من برای نوشتن این تویی ، این عشق توست که من دیوانه واردوستت دارم توبهانه ای برای غزلهایم تو تنها دلیل زندگی من هستی تو ضربان قلب دلتنگم هستی تو همراه ، همنفس روزهای زندگیم هستی . به امید تو به عشق تو این جمله را همیشه میگویم تا بدانی چقدر دوستت دارم میگویم : بی تو بدون عشق تو هرگز این دنیا را نمیخواهم ./ 0 نظر / 13 بازدید