کاشکی که باورت بشه

واسه من خیلی عزیزی حتی بخوای قصر توی رویامو به هم بریزی کاشکی که باورت بشه این همه مهربونیام .... کاشکی بخوای که پا به پات تا اون سردنیا بیام کاشکی که هیچ وقتی نگی دیدارمون تا قیامت اخه لبام به تکرار اسم نازت کرده عادت کاشکی که باورت بشه به یادت هستم همیشه به یاد چشمای سیات اشک رو گونم جاری میشه کاشکی که باورت بشه دوستت دارم خیلی زیاد یاد تو هرجا که می رم مث سایه باهام می یاد کاشکی بدونی این دلم خیلی واست دلواپسه عشق تو واسه این دلم خیلی خیلی مقدسه

علی عزیزم الهی که ستاره ها نور بپاشن توی شبات..


 

/ 5 نظر / 14 بازدید
رضا

سلام عاشقانه وزیبا[گل]

نوشـــــــــین

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

الناز

•:*¨♥`*:•.•:* ♥¨`*:••:* ♥¨`*:••:* ♥¨`*:• •:* ♥¨`*:• •:* ♥¨`*:• •:* ♥¨`*:• •:* ♥¨`*:•

سپیده

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]